Footer Bg

Samværsaftaler

Samværsaftaler er aldrig standardiserede, da de altid skal udarbejdes efter, hvad der er bedst for jeres barn. Jeg hjælper dig gerne med at finde den samværsordning, der er bedst for dit barn, afhængig af tilknytningsforhold, tidspunktet for skilsmissen, barnets alder, større søskende, barnets trivsel, jeres arbejdstider og samarbejdsevner samt den geografiske afstand imellem jer.

Generelle hovedregler kan ikke nedfældes, men års erfaringer med sager i Familieretshuset gør, at jeg idag har en god fornemmelse af, hvordan udfaldet vil være, hvis Familierethuset skal træffe en afgørelse. For at få skabt ro for barnet, kan det derfor være hurtigere at søge hjælp til samværsaftalen hos din advokat.

Udarbejdelse af samværsaftaler stiller desuden store krav til formuleringer og kendskab til paragraffer, hvis eks samværet skal kunne gennemtvinges med bistand fra Familieretten.

Derfor anbefaler jeg, at du henter Familieretshusets fortrykte skabelon, som du finder på www.familieretshuset.dk/media/1238/aftale_samvaer.pdf og udfylder den.

Husk at være så konkret som muligt, når du angiver år, uger, dage og klokkeslet.

Eks. 1: Barnet (B) har ret til samvær med forælder (M) fra fredag i ulige uger med afhentning i skole kl. 15 til mandag i lige uger med aflevering i skole kl. 8.

Eks. 2: Barnet (B) har ret til juleferiesamvær med forælder (M) i lige år fra den 23. december kl. 12 til den 26. december kl. 16. M henter til samvær på F’s bopælsadresse og F henter efter samvær på M’s bopælsadresse.

Samværsaftaler skal ikke anmeldes til familieretshuset, men forpligter jer når de underskrives, sålænge Familieretshuset ikke har truffet afgørelse om, at samværet skal suspenderes eller ændres.

I kan dog altid fravige aftalen, hvis I er enige. Er I uenige om samværet, kan Familieretshuset/Familieretten altid ændre en indgået samværsaftale, hvis samværet ikke længere er til barnets bedste. I kan derfor ikke fastholde aftaler, som viser sig at stride mod barnets bedste.

Ikon

Dette website benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter antages det, at du godkender brugen af sådanne cookies.

Læs mere om cookies og hvordan de benyttes her.